Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn tập huấn công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH” và gia đình năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 07/8/2018, Ban Chỉ đạo phong trào đời sống văn hóa huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác phong trào “TDĐKXDĐSVH” và gia đình năm 2018 cho cán bộ văn hóa và phó chủ tịch UBND 17 xã thị trấn.
 

Tại buổi tập huấn, các học viên được triển khai một số nội dung như: Thông tư số 12 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa và tương đương; hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh về khen thưởng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Thông tư số 17 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và xét công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn”; Thông tư 02 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh; Thông tư 08 về quy định chi tiết tiêu chuẩn trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; quyết định số 16 quyết định ban hành quy định về việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh An Giang; hướng dẫn quy trình và lập hồ sơ bình xét hộ gia đình văn hóa, xét công nhận ấp, xã văn hóa…

Lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ làm văn hóa và công tác gia đình hiểu thêm về các tiêu chí công nhận ấp văn hóa, gia đình văn hóa, quy định, tiêu chuẩn, thiết chế văn hóa của chính phủ, để từ đó triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, từng bước nâng cao chất lượng công tác văn hóa tại địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.

Kim Cương
Số lần xem các bài viết
8711963