Truy cập hiện tại

Đang có 285 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Năm 2018: An Giang đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33

(TGAG)- Tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau (Hội trực năm 2017), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa tổ chức tổng kết các hoạt động liên kết văn học nghệ thuật khu vực năm 2017.

Trong bối cảnh chung của đất nước, khu vực ĐBSCL nói riêng đã có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội nổi bật. Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có nhiều khởi sắc, trong đó có lĩnh vực văn học, nghệ thuật.Công tác liên kết, phối hợp hoạt động giữa các Hội trong khu vực đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn giữa các Hội; giao lưu học tập trong lực lượng hội viên không ngừng nâng cao khả năng sáng tác… có thêm nhiều tác phẩm tốt phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự phát triển chung của nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Công tác quản lý Hội ngày càng đi vào nền nếp. Có Hội đã xây dựng Đề án phát triển văn học, nghệ thuật được tỉnh phê duyệt, tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật địa phương ổn định, phát triển bền vững, thúc đẩy hoạt động sáng tạo của lực lượng hội viên ngày càng hiệu quả, xuất hiện nhiều tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật có giá trị.

Trong năm 2017 đã tổng kết các cuộc thi khu vực như: Cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Bến Tre đăng cai; Cuộc thi Bút ký Văn học do Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Long An đăng cai; Cuộc thi sáng tác lời mới Bài ca vọng cổ - Tài tử Nam bộ do Hội VHNT tỉnh Tiền Giang đăng cai; Triển lãm Mỹ thuật lần thứ 22, do Hội VHNT tỉnh Hậu Giang đăng cai; Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32, do Hội VHNT tỉnh Vĩnh Long đăng cai; Xuất bản Tuyển tập Mỹ thuật, Tuyển tập ca khúc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2018, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai Hội trực liên kết ĐBSCL; Hội VHNT tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 23; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật khu vực.

Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang đăng cai tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 và xuất bản tuyển Tập Mỹ thuật khu vực ĐBSCL (1995 - 2018).

Võ Quốc Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249052