Truy cập hiện tại

Đang có 85 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Châu Đốc: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam và Tuần lễ tri ân Thoại Ngọc Hầu

(TUAG)- Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức họp công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam và Tuần lễ tri ân Thoại Ngọc Hầu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
 

Theo kế hoạch, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức các hoạt động Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023 hướng đến mục tiêu vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho Nhân dân, du khách. Gắn với việc tổ chức các nghi thức lễ hội truyền thống, xây dựng an toàn môi trường văn hóa lễ hội; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, vui tươi, lành mạnh, tuân thủ pháp luật. Cùng với đó thành phố sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi, nói chuyện chuyên đề tri ân danh thần Thoại Ngọc Hầu đã có công khai phá, xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ đến ngày hôm nay.

Qua đó, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của Nhân dân trong và ngoài thành phố. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Phát huy hiệu quả di tích được xếp hạng cấp quốc gia, lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và văn hóa dân gian truyền thống. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao để tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách thập phương về con người và những tiềm năng, thế mạnh của thành phố Châu Đốc hiện nay./.  

Hân Nguyên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31375238