Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 4

(TUAG)- Sáng ngày 06/7, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội Văn nghệ) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần 4 (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tại Văn phòng Liên hiệp Hội Văn nghệ.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện: Phòng Khoa giáo - Văn xã (Ủy ban nhân dân tỉnh); Phòng Khoa giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Phòng PA03 (Công an tỉnh); Phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Thường trực và 14 Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Văn nghệ cùng tham dự.


Hội nghị đã thảo luận một số vấn đề như: Báo cáo hoạt động VHNT 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động VHNT 6 tháng cuối năm 2022; Quy chế hỗ trợ hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2021 – 2025; Phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ các chuyên ngành, Hội VHNT huyện, thị xã, thành phố; Kinh phí Đề án Phát triển VHNT tỉnh An Giang giai đoạn I, năm 2022; Công tác quy hoạch nhân sự Liên hiệp Hội Văn nghệ và Hội VHNT huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030; Công tác phối hợp các hoạt động VHNT giữa Liên hiệp Hội Văn nghệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang; Công tác phát triển hội viên;…
 

Trước những vấn đề được các Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Văn nghệ nêu ra trong Hội nghị, đại diện Phòng Khoa giáo - Văn xã (Ủy ban nhân dân tỉnh) và Phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) giải đáp và ghi nhận để có cơ sở tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho các hoạt động VHNT tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Họa sĩ Bùi Quang Vinh vui mừng khi các hoạt động VHNT của Liên hiệp Hội Văn nghệ đều được lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành luôn luôn quan tâm, giúp đỡ. Đây là động lực to lớn để lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển VHNT mà Đảng và Nhà nước giao phó. Bên cạnh đó, Họa sĩ Bùi Quang Vinh ghi nhận những đóng góp quý báo của đại biểu và các Ủy viên Ban Chấp hành tham dự Hội nghị để các hoạt động VHNT được củng cố, phát triển hơn nữa.

Trần Thanh Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31407477