Truy cập hiện tại

Đang có 301 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc - An Giang

(TUAG)- Sáng ngày 16/10, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến về "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc - An Giang". Tham dự Hội thảo tại đầu cầu trực tuyến ở Châu Đốc có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố.Tại Hội thảo các nhà quản lý, nhà khoa học cùng thảo luận, đưa ra các ý kiến, những định hướng, giải pháp hữu hiệu cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị Lễ hội trong đời sống đương đại, đảm bảo sức sống của lễ hội, phổ biến những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức giáo huấn cho thế hệ mai sau. Đồng thời, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cộng đồng người dân, ý thức trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa của Lễ hội, từng bước phát huy giá trị của lễ hội để trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng trong đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.Thông qua Hội thảo các nhà quản lý văn hóa cùng các nhà khoa học đều đánh giá cao giá trị độc đáo của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, khẳng định vị trí quan trọng của Lễ hội trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt, khẳng định tính khả thi hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.

Phước Hậu, Thành Thái
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26980952