Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

43 hội viên mới được kết nạp vào Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

(TUAG)- Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, ngày 14/8/2020, Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức kết nạp 43 hội viên mới vào các chuyên ngành Sân khấu, Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Múa và Điện ảnh tại Văn phòng Liên hiệp Hội.


Họa sĩ Bùi Quang Vinh- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang 

Tham dự buổi kết nạp hội viên mới có Họa sĩ Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang cùng các Phân hội trưởng, Phân hội phó của các Phân hội Âm nhạc, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Văn học và Điện ảnh.

Phát triển hội viên mới là công tác thường xuyên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang để phát triển lực lượng, tập hợp những người đam mê nghệ thuật, có khả năng tạo ra những tác phẩm hay góp phần đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển. Trong lần kết nạp hội viên lần này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang đã kết nạp thêm 43 hội viên mới (Phân hội Sân khấu 10, Phân hội Nhiếp ảnh 03, Phân hội Âm nhạc 02, Phân hội Múa 01, Phân hội Văn học 08 và Phân hội Điện ảnh 19) nâng tổng số lên 524 hội viên.


Hội viên Điện ảnh


Hội viên Âm nhạc và Nhiếp ảnh

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp hội viên mới, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bùi Quang Vinh chúc mừng 43 hội viên vừa được xét kết nạp vào mái nhà chung của Liên hiệp Hội. Họa sĩ Bùi Quang Vinh mong muốn các hội viên vừa được kết nạp phải cố gắng hơn nữa để tạo ra những tác phẩm hay, có ý nghĩa vừa để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương vừa để nâng cao tay nghề, nâng cao vị thế của mình trong môi trường nghệ thuật.


Hội viên Sân khấu


Hội viên Văn học

Trần Thanh Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26145202