Truy cập hiện tại

Đang có 83 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Tri Tôn: Tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(TGAG)- Ngày 01/7, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn cho trên 100 đại biểu đến từ xã, thị trấn, khóm ấp trên địa bàn huyện. Đến dự khai giảng và triển khai những nội dung tập huấn có ông Nguyễn Phước Hiền, Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa - gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.Các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt nội dung: Hướng dẫn hồ sơ minh chứng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; triển khai Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL, ngày 10/6/2019; Công văn số 930/SVHTTDL, ngày 08/5/2020 về hướng dẫn hồ sơ minh chúng thực hiện các tiêu chí ấp nông thôn mới tại các xã khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể là các tiêu chí 1, 6, 8, 16, 18. Triển khai Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND, ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hướng dẫn lập hồ sơ minh chứng khóm, ấp. Hướng dẫn biểu mẫu đăng ký hộ gia đình văn hóa.

Lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban Chỉ đạo xã-thị trấn, Ban Vận động khóm-ấp nắm các quy định của trên trong việc thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng phong trào và tổ chức thực hiện phong trào có bài bản hơn, thu hút sự tham gia của toàn dân hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.  

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607299