Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Châu Thành tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và tuyên dương các danh hiệu gia đình văn hoá

(TUAG)- Sáng 25/6, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tuyên dương các danh hiệu gia đình văn hóa (2000 - 2020).

Ông Nguyễn Phước Hiền - Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang; ông Hồ Trường Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cùng lãnh đạo các ban, ngành và 64 gia đình tiêu biểu xuất trên địa bàn về tham dự.


Những năm qua, Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Châu Thành đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và toàn xã hội. Việc cũng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn huyện đã công nhận được trên 39.447/41.003 hộ gia đình văn hóa, đạt 96,2%, 64/64 được công nhận đạt chuẩn Ấp văn hóa, 5/13 xã đạt chuẩn xã Văn hóa Nông thôn mới. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi như  hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng… Phong trào “toàn dân rèn luyện theo gương bác hồ vĩ đại” được người dân hưởng ứng tích cực, đến nay, toàn huyện có trên 34,7% người tham gia tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt, gia đình làm kinh tế giỏi, cá nhân tham gia đóng góp từ thiện xã hội cất nhà, xây cầu, làm đường… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Trường Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương kết quả sau 20 năm xây dựng đời sống văn hóa và các gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: ban chỉ đạo các xã, thị trấn phải bám sát Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, tiêu chuẩn của phong trào, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữ Ban chỉ đạo với các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; kiểm tra, quan tâm cũng cố, nâng chất các tiêu chuẩn, tiêu chí xét, chọn cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cùng chung tay, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn…

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã có nhiều đóng góp vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tuyên dương 64 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn./.

Trần Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15651598