Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

HĐND tỉnh khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Châu Đốc

(TUAG)- Ngày 12/5, ông Lê Tuấn Khanh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, giám sát các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tiếp đoàn có ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, Đình Vĩnh Tế và Đình  Châu Phú, thành phố Châu Đốc về công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.



Thành phố Châu Đốc hiện có 02 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh là Chùa Bồng Lai và Đình Vĩnh Tế; 05 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia gồm Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, Lăng thoại Ngọc Hầu, Đình Châu Phú,  Đình Vĩnh Ngươn và Chùa Tây An. Thời gian qua, UBND thành phố Châu Đốc đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo quản các di tích lịch sử, văn hóa một cách đồng bộ, đúng quy định; công tác tổ chức lễ hội được duy trì hàng năm, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, an toàn và không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoạn, thu hút đông đảo du khách thập phương và người dân trên địa bàn tham gia.

Việc khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Châu Đốc nhằm đánh giá công tác tổ chức thực hiện nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về lĩnh vực du lịch, công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của thành phố Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân./.

Vân Anh - Tường Nhân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15173164