Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

An Giang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tuyên truyền lưu động

(TUAG)- Năm 2020, hoạt động văn hóa, nghệ thuật (VHNT) và tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của người dân, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục tư tưởng, đấu tranh đẩy lùi các tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xây dựng đời sống tinh thần phong phú 

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Nguyễn Văn Đông cho biết: Năm 2020, dù không ít khó khăn, nhưng đơn vị có nhiều nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao và từng bước có sự đổi mới về mọi mặt. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm luôn được Trung tâm VHNT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo việc tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương.

Các hoạt động VHVN đã đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Các hoạt động thông tin cổ động, triển lãm được Trung tâm VHNT tỉnh thực hiện hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trung tâm đã chủ động đổi mới các nội dung hoạt động, xây dựng các tiểu phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng gần gũi, dễ hiểu. Năm qua, trung tâm đã thực hiện 42 lượt tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan, với 5 bảng chữ, 34 khẩu hiệu, 3 phông sân khấu, 312 pano, 775 băng rol, 4 bảng khối tham dự lễ, 2.000 phướn, 2.100 cờ màu và 3 xe phóng thanh lưu động.Đồng thời, phát hành 6 tài liệu tuyên truyền, 5 CD tuyên truyền, 62 mẫu tranh cổ động, 2.000 tờ tin ảnh thời sự, 12.000 áp phích, tuyên truyền.Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trung tâm còn phát hành 1 tài liệu tuyên truyền (của đơn vị) và 14 mẫu tranh cổ động (của Cục Văn hóa cơ sở) về cơ sở; 1 pano tuyên truyền lưu động tại các địa điểm chiếu phim, 14 khẩu hiệu, 2 pano (tuyên truyền trước cổng đơn vị), 30 băng rol và 10 pano cổ động tuyên truyền treo trên các trục lộ chính trong nội ô TP. Long Xuyên…

Không những thế, hàng năm, trung tâm còn thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim… phục vụ người dân, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua đó, góp phần tuyên truyền bổ sung nhiều kiến thức về phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới nhân dân.Năm qua, Trung tâm VHNT tỉnh đã biểu diễn 165 chương trình văn nghệ và giao lưu văn nghệ. Trong đó, có 67 buổi cơ sở, 2 lễ hội cấp tỉnh, 91 buổi hỗ trợ, 5 buổi giao lưu. Đồng thời, chiếu 86 suất phim phục vụ các dịp mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ và chiếu phim phục vụ gần 90.000 lượt người xem.

Ngoài ra, trung tâm đạt nhiều thành tích ấn tượng khi tham dự 2 hội thi cấp khu vực và toàn quốc, như: Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Hội thi tuyên truyền toàn quốc “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả, đoàn An Giang đoạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc các tiết mục văn nghệ tham dự; 1 huy chương vàng cho xe cổ động tuyên truyền.


Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh: Năm 2021, trung tâm tập trung đổi mới nội dung và đa dạng, phong phú về hình thức cũng như sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống, kịp thời đối với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về VHNT; hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị VHNT truyền thống. Tăng cường chăm lo đào tạo, bồi dưỡng những người có năng khiếu, tài năng sáng tạo VHNT.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc xã hội hóa hoạt động tuyên truyền lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26110567