Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập
19-04-2015 | 06:23    (lượt xem:2766)

Việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.
Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần X năm 2015
14-04-2015 | 09:03    (lượt xem:2964)

(TGAG)- Như tin đã đưa từ ngày 12/4 đến ngày 14/4/2015 tại chùa Mới (huyện Tịnh Biên) đã diễn ra “Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần X - năm 2015” nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.
Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer 2015
13-04-2015 | 07:17    (lượt xem:2902)

Tối 12/4, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh An Giang, các ban, ngành, đoàn thể và hàng ngàn bà con các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer tỉnh An Giang đã về dự Lễ khai mạc “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer năm 2015."
Hấp dẫn sân chơi công nhân cuối tuần lần thứ 24
09-04-2015 | 15:10    (lượt xem:3078)

(TGAG)- Sân chơi công nhân cuối tuần lần thứ 24 được Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp một số cơ quan cấp tỉnh tổ chức tại sân Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.
Sắc màu văn hóa trong đám cưới Chăm
06-04-2015 | 15:58    (lượt xem:3966)

Người Chăm ở An Giang đa số đều theo đạo Hồi. Họ tuân thủ nghiêm ngặt những giáo điều trong luật đạo, rõ nét nhất là tục cưới hỏi. Song song đó, những đám cưới của người Chăm cũng cho thấy phong tục độc đáo, tạo nên dấu ấn văn hóa riêng.
Giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của lễ hội
05-04-2015 | 21:43    (lượt xem:2784)

Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý và tổ chức lễ hội”. Với mong muốn giúp bạn đọc có một cái nhìn toàn diện, sâu sắc về những giá trị, ý nghĩa của lễ hội, cũng như những mặt tích cực, những bất cập trong việc quản lý và tổ chức lễ hội hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức tốt lễ hội, Xin giới thiệu vệt bài chuyên sâu về vấn đề này nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 41 của Ban Bí thư.
Văn phòng Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I-2015 tại xã An Hảo (Tịnh Biên)
02-04-2015 | 13:27    (lượt xem:2983)

(TGAG)- Trong quý I-2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống Văn phòng Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) từ tỉnh đến huyện mới được thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong công tác, làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như:
Văn hóa - nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững đất nước
21-03-2015 | 15:45    (lượt xem:3191)

Cùng với các nguồn lực kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng an ninh,… văn hóa với hạt nhân cơ bản là phẩm chất, trí tuệ và những giá trị sáng tạo của con người cũng là một nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước. Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa cũng như có những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển nguồn lực này là những yêu cầu, điều kiện cần thiết để văn hóa phát huy được sức mạnh to lớn của mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Phát huy vai trò của lễ hội trong xây dựng đời sống văn hóa.
09-03-2015 | 09:38    (lượt xem:4465)

(TGAG)- Lễ hội, bao đời nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Là cầu nối của quá khứ với hiện tại, lễ hội giữ vai trò như sợi dây gắn kết, tạo dựng không gian văn hóa, là nơi công chúng đến với lịch sử cha ông, trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành. Đồng thời cũng là nơi mọi người được vui chơi, giải tỏa, bồi đắp, làm giàu thêm những giá trị về mặt tinh thần.
Câu Lạc bộ Mỹ thuật Châu Đốc khai mạc triển lãm tranh.
25-02-2015 | 09:09    (lượt xem:2920)

Thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam 03/02/1930 - 03/02/2015 và mừng xuân Ất Mùi, ngày 13/02/2015, tại văn phòng Hội Văn học nghệ thuật, Câu Lạc bộ Mỹ thuật thành phố Châu Đốc tổ chức khai mạc triển lãm tranh, tượng năm 2015.
Đặc sắc lễ hội đua bò Bảy Núi
01-02-2015 | 21:03    (lượt xem:7357)

(TGAG)- Hằng năm, mỗi khi nước lũ tràn về, cùng với niềm vui đón Tết Đôn-ta, đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) lại háo hức chờ đợi lễ hội đua bò - một lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của bà con Khmer vùng Bảy Núi.
“Ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi” mở hướng du lịch nông dân
01-02-2015 | 20:59    (lượt xem:3614)

“Ngày hội thu hoạch lúa mùa nổi” do UBND xã Vĩnh Phước (An Giang) tổ chức hàng năm không chỉ giúp nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm (lúa-gạo mùa nổi) mà còn mở ra cơ hội cho nông dân làm du lịch Marketing theo cách nông dân
Quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý, trùng tu, bảo tồn và phát huy các di tích
12-01-2015 | 07:44    (lượt xem:5463)

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một trong trong những kết quả đáng chú ý đó là các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp các ngành và của toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác trùng tu, tôn tạo, phát hiện và phục hồi. Nhiều di tích có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được công nhận là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt. Hệ thống các di tích, các thiết chế văn hóa truyền thống, dân gian trên địa bàn tỉnh ta cùng với lễ hội truyền thống gắn liền với nó, đã trở thành điểm nhấn, là động lực góp phần tích cực trong việc thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng ngày thêm khởi sắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh, trở thành nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chủ yếu của cộng đồng, nhất là vùng nông thôn; từng bước đã trở thành điểm đến của du khách gần xa, góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh.

Những điểm cần lưu ý trong tổ chức Đại hội hội Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
12-01-2015 | 07:40    (lượt xem:4988)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ An Giang về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh ta gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi. An Giang là một trong những tỉnh đi đầu trong việc hình thành và phát triển tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện, đến nay đã có 10/11 địa phương hình thành được tổ chức hội ở cấp mình. Các hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn học, nghệ thuật có bước phát triển; đời sống, sinh hoạt văn học nghệ thuật ngày càng được mở rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao mức hưởng thụ văn học, nghệ thuật cho mọi người dân, nhất là vùng nông thôn.

Chuyên mục phụ

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38248860