Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU
12-08-2016 | 15:02    (lượt xem:1735)

(TGAG)- Ngày 10-8-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU về việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16-06-2016 | 14:43    (lượt xem:3354)

(TGAG)- Ngày 20/5/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2016
11-05-2016 | 09:28    (lượt xem:1922)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2016 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2016
01-04-2016 | 13:58    (lượt xem:2730)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2016 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 3-2016
03-03-2016 | 09:56    (lượt xem:3142)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2016 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04-02-2016 | 15:59    (lượt xem:4469)

(TGAG)- Ngày 02/02/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng tuyên truyền tháng 02-2016
04-02-2016 | 15:49    (lượt xem:2443)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02-2016 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 01-2016
06-01-2016 | 13:47    (lượt xem:2885)

(TGAG)- Ngày 04-01-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 80-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 01-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Số lần xem các bài viết
8701065