Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017
03-03-2017 | 15:48    (lượt xem:1704)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017 như sau:
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
06-01-2017 | 15:40    (lượt xem:2373)

(TGAG)- Ngày 05-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
01-12-2016 | 08:04    (lượt xem:1123)

(TGAG)- Ngày 30-11-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16-11-2016 | 08:11    (lượt xem:3874)

(TGAG)- Ngày 14-11-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU  về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30-8-2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng  dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới”. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10-10-2016 | 20:55    (lượt xem:5059)

(TGAG)- Ngày 05-10-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.
Số lần xem các bài viết
9077446