Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW
12-04-2017 | 15:02    (lượt xem:987)

(TGAG)- Ngày 08-3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017
07-04-2017 | 07:44    (lượt xem:1067)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4-2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017
03-03-2017 | 15:48    (lượt xem:1332)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2017 như sau:
Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
06-01-2017 | 15:40    (lượt xem:2029)

(TGAG)- Ngày 05-01-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
01-12-2016 | 08:04    (lượt xem:828)

(TGAG)- Ngày 30-11-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:
Thống Kê

Đang có 235 khách online

Số lượt xem : 6182740