Truy cập hiện tại

Đang có 183 khách và không thành viên đang online

Công văn tuyên truyền phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1- Phối hợp ngành chức năng (nông nghiệp, y tế, công thương…) tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ về bệnh dịch tả heo Châu Phi, hiểu biết tính chất, mức độ nguy hiểm, tác hại của bệnh dịch đối với hoạt động sản xuất và sức khỏe của con người.

2- Tăng cường công tác tuyên truyền miệng, chủ động giải thích, hướng dẫn người dân cách tham gia phòng chống, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh; vận động người dân phát hiện, báo tin tình hình heo bệnh tại địa bàn; tố giác các hành vi che giấu dịch bệnh, giết mổ, bán heo nhiễm bệnh, vứt heo bệnh, chết ra ngoài môi trường…

3- Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan dịch bệnh tả heo Châu Phi, kịp thời tham mưu cho cấp trên biện pháp giải quyết; theo dõi, quản lý tốt thông tin trên báo chí, trang tin điện tử của địa phương, ngành mình, đảm bảo thông tin chính xác, đúng định hướng, mức độ, liều lượng vừa phải; không thổi phồng, làm nóng sự việc, gây hiệu ứng hoang mang dẫn đến hành vi tẩy chay thịt heo, làm thiệt hại trong kinh doanh của người dân, ảnh hưởng kinh tế chăn nuôi của địa phương.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22471662