Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 6-2015
02-06-2015 | 14:08    (lượt xem:1644)

(TGAG)- Ngày 01-6-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1503-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 6-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
02-06-2015 | 08:11    (lượt xem:1411)

(TGAG)- Ngày 29/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
23-05-2015 | 15:38    (lượt xem:5262)

(TGAG)- Ngày 25/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân  Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 5-2015
24-04-2015 | 15:26    (lượt xem:2143)

(TGAG)- Ngày 24/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1466-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
06-04-2015 | 13:43    (lượt xem:1491)

(TGAG)- Ngày 03/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4-2015
02-04-2015 | 08:12    (lượt xem:1444)

(TGAG)- Ngày 01/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1439-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 4-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
13-03-2015 | 16:16    (lượt xem:4422)

Ngày 06/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 3-2015
03-03-2015 | 06:51    (lượt xem:2381)

Ngày 02/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1401-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 3-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 02-2015
29-01-2015 | 15:51    (lượt xem:2377)


Ngày 28-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1380-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 02-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi
29-01-2015 | 15:48    (lượt xem:3743)


Ngày 22-12-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
 
Hướng dẫn việc học tập Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
29-01-2015 | 15:26    (lượt xem:7586)


Ngày 07-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU về việc học tập Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Số lần xem các bài viết
9815004