Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018
04-01-2018 | 14:25    (lượt xem:3141)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017 - 2018” và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 (tại Công văn số 1107-CV/BTGTU, ngày 25/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 như sau:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018
29-12-2017 | 15:33    (lượt xem:4636)

(TGAG)- Ngày 29-12-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2017
04-12-2017 | 09:19    (lượt xem:3618)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2017
04-10-2017 | 14:44    (lượt xem:3266)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10/2017 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
13-09-2017 | 15:28    (lượt xem:3398)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW ngày 25/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9-2017
07-09-2017 | 09:03    (lượt xem:3195)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2017 như sau:
Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU
08-08-2017 | 10:05    (lượt xem:3247)

(TGAG)- Ngày 07-8-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU về quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2017
03-08-2017 | 16:08    (lượt xem:4011)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2017 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2017
11-07-2017 | 07:59    (lượt xem:3598)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7/2017 như sau:
Công văn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”
23-05-2017 | 10:01    (lượt xem:4355)

(TGAG)- Ngày 23-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 624-CV/BTGTU về việc sinh hoạt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”. Tuyên giáo An Giang xin giới thiệu.
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5-2017
04-05-2017 | 14:17    (lượt xem:4604)

(TGAG)- Ngày 04-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 608-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5-2017. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37479297