Truy cập hiện tại

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, thông tin báo chí tháng 6/2019
03-06-2019 | 08:15    (lượt xem:3798)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 6/2019 như sau:
Công văn tuyên truyền phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi
23-05-2019 | 09:36    (lượt xem:2336)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người
22-05-2019 | 08:22    (lượt xem:2212)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12-2018
06-12-2018 | 08:34    (lượt xem:3795)

(TGAG)- Ngày 03-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1153-CV/BTGTU, về việc định hướng tuyên truyền tháng 12-2018. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.
Hướng dẫn thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ...
15-11-2018 | 10:24    (lượt xem:3238)

(TGAG)- Ngày 06-11-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU về “Thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”. TGAG xin đăng toàn văn.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878