Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4-2018
02-04-2018 | 09:56    (lượt xem:2644)

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2018 như sau:
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt
16-03-2018 | 13:52    (lượt xem:2529)

(TGAG)- Ngày 28/01/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong năm 2018; thực hiện Công văn số 4098-CV/BTGTW ngày 09/3/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung tuyên truyền sự kiện lịch sử như sau:
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210