Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Công văn về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020
31-08-2020 | 06:55    (lượt xem:1488)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW, ngày 25/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; Kế hoạch số 292/KH-BTCĐH, ngày 15/7/2020 tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI năm 2020.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020
02-04-2020 | 10:37    (lượt xem:2073)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền như sau:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý
02-01-2020 | 08:47    (lượt xem:2348)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
Định hướng dư luận xã hội, thông tin báo chí tháng 6/2019
03-06-2019 | 08:15    (lượt xem:3771)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 6/2019 như sau:
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802702