Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4-2018
02-04-2018 | 09:56    (lượt xem:1578)

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 4/2018 như sau:
Công văn tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt
16-03-2018 | 13:52    (lượt xem:1567)

(TGAG)- Ngày 28/01/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong năm 2018; thực hiện Công văn số 4098-CV/BTGTW ngày 09/3/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn bổ sung tuyên truyền sự kiện lịch sử như sau:
Hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
16-03-2018 | 08:14    (lượt xem:2085)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 15-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
05-03-2018 | 14:47    (lượt xem:1823)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2018
05-03-2018 | 14:25    (lượt xem:1491)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2018 như sau:
Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018
04-01-2018 | 14:25    (lượt xem:1297)

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017 - 2018” và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 (tại Công văn số 1107-CV/BTGTU, ngày 25/12/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 như sau:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018
29-12-2017 | 15:33    (lượt xem:2282)

(TGAG)- Ngày 29-12-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.
Số lần xem các bài viết
9533808