Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 02-2015
29-01-2015 | 15:51    (lượt xem:4851)


Ngày 28-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1380-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 02-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi
29-01-2015 | 15:48    (lượt xem:6179)


Ngày 22-12-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), mừng Xuân Ất Mùi. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
 
Hướng dẫn việc học tập Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
29-01-2015 | 15:26    (lượt xem:9494)


Ngày 07-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU về việc học tập Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
29-01-2015 | 15:07    (lượt xem:4933)


Ngày 21-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Kế hoạch số 104-KH/BTGTU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203163