Truy cập hiện tại

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 8-2015
05-08-2015 | 08:04    (lượt xem:3204)

(TGAG)- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2015 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 7-2015
03-07-2015 | 16:03    (lượt xem:4142)

(TGAG)- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2015 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22-06-2015 | 05:27    (lượt xem:8179)

(TGAG)- Ngày 15/6/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng tuyên truyền tháng 6-2015
02-06-2015 | 14:08    (lượt xem:3932)

(TGAG)- Ngày 01-6-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1503-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 6-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
02-06-2015 | 08:11    (lượt xem:3086)

(TGAG)- Ngày 29/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
23-05-2015 | 15:38    (lượt xem:9370)

(TGAG)- Ngày 25/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân  Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 5-2015
24-04-2015 | 15:26    (lượt xem:3556)

(TGAG)- Ngày 24/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1466-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 5-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
06-04-2015 | 13:43    (lượt xem:2963)

(TGAG)- Ngày 03/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 4-2015
02-04-2015 | 08:12    (lượt xem:2829)

(TGAG)- Ngày 01/4/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1439-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 4-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
13-03-2015 | 16:16    (lượt xem:5830)

Ngày 06/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Công văn định hướng tuyên truyền tháng 3-2015
03-03-2015 | 06:51    (lượt xem:4469)

Ngày 02/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1401-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 3-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878