Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 3-2016
03-03-2016 | 09:56    (lượt xem:4830)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2016 như sau:
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
04-02-2016 | 15:59    (lượt xem:7709)

(TGAG)- Ngày 02/02/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng tuyên truyền tháng 02-2016
04-02-2016 | 15:49    (lượt xem:4349)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 02-2016 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 01-2016
06-01-2016 | 13:47    (lượt xem:4614)

(TGAG)- Ngày 04-01-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 80-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 01-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
10-12-2015 | 08:35    (lượt xem:4233)

(TGAG)- Ngày 07/12/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2016
05-12-2015 | 09:49    (lượt xem:111237)

(TGAG)- Ngày 04/12/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng tuyên truyền tháng 12-2015
02-12-2015 | 07:55    (lượt xem:5041)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2015 như sau:
Hướng dẫn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ đầu năm 2016 đến khi có quyết định mới
19-11-2015 | 15:56    (lượt xem:3661)

(TGAG)- Ngày 12/11/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ đầu năm 2016 đến khi có quyết định mới. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
Định hướng tuyên truyền tháng 11-2015
04-11-2015 | 07:41    (lượt xem:4445)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung chính cần tập trung tuyên truyền trong tháng 11-2015 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 10-2015
08-10-2015 | 09:33    (lượt xem:4128)

(TGAG)- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2015 như sau:
Định hướng tuyên truyền tháng 9-2015
03-09-2015 | 13:41    (lượt xem:5481)

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2015 như sau:
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686