Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Mặt trận huyện Thoại Sơn tham gia xây dựng chính quyền

(TUAG)- Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở huyện Thoại Sơn đã làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức và động viên Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở ngoài việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với sự kiện và các ngày lễ lớn trong năm. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm,… được 455 cuộc có 16.806 lượt người dự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền cho biết: Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã duy trì và nâng chất các mô hình: “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “ấp tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, trừ tồn quỹ 2019 chuyển sang và nguồn tỉnh chuyển về, toàn huyện đã vận động được hơn 20 tỷ 712 triệu đồng/9 tỷ đồng, đạt 230,13%. Qua đó hỗ trợ xây dựng mới 194 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 6 tỷ 521 triệu đồng, sửa chữa 53 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 193 triệu đồng, giúp 49.801 học sinh học tập với số tiền trên 1 tỷ đồng, thăm hỏi tặng 31.572 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trị giá trên 8,7 tỷ đồng…

Mặt trận huyện phối hợp Đài Truyền thanh huyện thực hiện chương trình “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ”. Qua đó, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ trao số tiền 46 triệu đồng cho 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Núi Sập điều trị bệnh nan y. Cùng với đó, hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 38 cuộc có 1.786 lượt người tham dự. Trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, Mặt trận huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở huyện và cụm xã, thị trấn với 1.350 người tham dự, có 44 lượt phát biểu với 114 ý kiến đóng góp.


Tri ân nhà tài trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện

MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp thông qua các báo cáo định kỳ về công tác Mặt trận; về tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; trực tiếp phản ánh, kiến nghị khi tham gia các hội nghị của cấp ủy, chính quyền; thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND các cấp, đồng thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND những vấn đề được nhiều cử tri, Nhân dân quan tâm. Từ những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận các cấp tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành 47/55 vụ, chiếm tỷ lệ 85,45%, nội dung: Tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và mâu thuẫn trong nội bộ.

Có thể nói, thông qua hoạt động của UBMTTQ các cấp ở huyện Thoại Sơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền.

Phương Lan
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253920