Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang với công tác tham gia xây dựng chính quyền

(TUAG)- Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng hệ thống Mặt trận vẫn thực hiện tốt việc phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, lao động sản xuất; hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện đúng theo quy định, không ngừng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong năm, MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức góp ý, phản biện 58 dự thảo các dự án luật, Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các cấp lên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Công tác góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, tọa đàm góp ý đối với dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 514 ý kiến đóng góp; đồng thời Ban Thường trực Mặt trận tỉnh đã lấy ý kiến góp ý bằng phiếu đối với các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đóng góp 65 ý kiến.


UBMTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

Công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến các giới, từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư, thông qua nhiều hình thức như: Họp dân, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ nhóm tuyên truyền pháp luật, niêm yết, thông tin trên loa truyền thanh, phát thanh lưu động, cổng thông tin, trang mạng xã hội,... các quy định của pháp luật và đặc biệt là tuyên truyền các quy định của Chính phủ và tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp và các phong trào thi đua di tỉnh phát động. Kết quả, đã tổ chức hơn 2.800 cuộc họp với trên 128.000 lượt người tham dự. Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó chú trọng phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Toàn tỉnh hiện có có 859 tổ hòa giải, với 5.529 hòa giải viên. Đã tiếp nhận đưa ra hòa giải 2.200 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.055 (đạt tỷ lệ 93,4%) cao hơn năm 2019. Từ đó góp phần giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp trong dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa bàn dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

Trong năm 2020 đã phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã tổ chức đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri. Đã tổ chức 548 điểm tiếp xúc với hơn 37.000 lượt cử tri tham dự và phát biểu 2.580 lượt ý kiến xoay quanh các vấn đề có liên quan đến thẩm quyền cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội; tín dụng đen; tinh giản tổ chức, bộ máy; tình hình thiên tai sạt lở đất, dịch bệnh COVID-19; ô nhiễm môi trường,...

Để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đảm bảo đúng quy trình, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả, đã tổ chức giám sát được 2.239 cuộc với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích của Nhân dân; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, việc xét chọn, hỗ trợ chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với Người có công cách mạng và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức được 1.844 vụ, việc liên quan đến thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, như: Giám sát việc thực hiện quy trình kéo dài nhiệm kỳ Trưởng ấp, bầu thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2020-2022; bình xét hộ nghèo, xét nhà ở cụm tuyến dân cư, xét tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, xét nhà ở cụm dân cư vượt lũ; các chế độ chính sách về an sinh xã hội,... trong đó giám sát trên 897 công trình phúc lợi có sự tham gia đóng góp của Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ của Nhân dân ở cơ sở.


Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh trao bảng hỗ trợ các hộ bị cháy nhà tại thành phố Châu Đốc

Nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vựng, hệ thống MTTQ các cấp đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội trên 225,1 tỷ đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên chi 217,14 tỷ đồng để thực hiện các công việc như: cất mới 2.209 căn nhà Đại đoàn kết trên 83 tỷ đồng, sửa chữa 399 căn trị giá 2,3 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 277.132 lượt hộ nghèo với số tiền 77,2 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 73.140 trường hợp với số tiền 14,7 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất tổng cộng 92.891 trường hợp trên 8,23 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 33 tỷ đồng... Để từ đó cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giảm nghèo một cách bền vững, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472034