Truy cập hiện tại

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh

(TGAG)- Sáng nay 13-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Hướng dẫn số 15, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Hướng dẫn số 06, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ. Trước đó, vào ngày 24/8/2017, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về nguồn cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, trên cơ sở đó tại hội nghị lần này Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự gồm các nội dung: cơ cấu, thành phần, số lượng và các yêu cầu để Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch các chức danh chủ chốt giai đoạn 2020 - 2025.Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những các cán bộ đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Do đó, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Bộ máy Nhà nước có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị địa phương trong giai đoạn mới.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bổ sung, quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
                                                                                  
Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16713742