Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 26-12-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018. Hội nghị có mặt đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.


Trong năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác lãnh, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn tuân thủ đầy đủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đề cao và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì và thực hiện tốt chế độ hội nghị cấp ủy theo Quy chế làm việc… Từ đó, tạo được sự nhất trí, đồng thuận, thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao.

Tại Hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và từng cá nhân đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích sâu sắc những nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó đề ra các nhóm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện đoàn công tác Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhất là đoàn kết nội bộ, phát huy nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong thực hiện nhiệm vụ; trong năm 2018 có thể khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí lưu ý, bắt đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định sáp nhập hai Đảng ủy Khối Dân chính và Doanh nghiệp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), vì vậy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phải chủ động sắp xếp, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trong phạm vi Đảng bộ Khối; vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao; thường xuyên phản ánh những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, nhất là các đơn vị doanh nghiệp cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời; là cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ban ngành, địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Hồ Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27161909