Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra tại xã biên giới Vĩnh Gia (Tri Tôn)

(TGAG)- Ngày 13/11/2019, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác tuyên giáo tại xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Nhìn chung thời gian qua Đảng ủy xã Vĩnh Gia thực hiện tốt công tác tuyên giáo, khoa giáo và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Hàng tháng các chi bộ đều lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, kể mẫu chuyện và rút ra bài học. Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội được thực hiện khá tốt, từ đó đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế biên giới ngày càng phát triển, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
    

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn duy trình tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng và hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản chỉ đạo, nghị quyết của Đảng đến tất cả các chi đảng bộ cơ sở. Đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Gia quan tâm công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, lao động làm ăn xa. Gắn công tác tuyên truyền của Đảng với hoạt động đoàn thể. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác nắm dư luận xã hội, đề xuất kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Từng cán bộ đảng viên phải gương mẫu, là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động, giáo dục và cổ vũ các phong trào thi đua. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc. Về công tác lịch sử Đảng cần tổ chức thẩm định, rà soát, điều chỉnh, tổ chức hội thảo thống nhất để xuất bản. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục nâng cao hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, công tác khoa giáo, an sinh xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Châu Phong (Tri Tôn)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079225