Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động công tác tuyên giáo tại Châu Đốc

(TGAG)- Sáng ngày 22-11-2018, đồng chí Tân Văn Ngữ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2018 tại thành phố Châu Đốc. Đồng chí Đinh Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo giáo, Giám đốc TT.BDCT thành phố Châu Đốc làm việc với đoàn.


Năm 2018, công tác Tuyên giáo của thành phố Châu Đốc có nhiều điểm nổi bật: tham mưu cho Thành ủy tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/5/2018), 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2018) và 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2018); là địa phương duy trì tốt việc xuất bản định kỳ hằng tháng Bản tin Thông tin công tác tư tưởng phục vụ sinh hoạt chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Châu Đốc đã hoàn thành 100% Lịch sử Đảng bộ (7/7 phường, xã), đã triển khai việc giáo dục truyền thống cách mạng địa phương vào nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm BDCT, các trường THPT trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực hiện hiệu quả; công tác nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của nội bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, ban tuyên giáo xã, phường, các ngành trong khối được duy trì và thực hiện khá tốt thông qua các hoạt động tổ chức hội nghị giao ban, phối hợp để xây dựng các báo cáo chuyên đề, phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên lĩnh vực khoa giáo...


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tân Văn Ngữ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà ngành Tuyên giáo thành phố Châu Đốc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo thành ủy Châu Đốc tích cực hơn nữa trong việc tham mưu lãnh đạo việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước mắt là tham mưu cấp ủy nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; triển khai sâu rộng, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để có đề xuất kịp thời; tham gia cộng tác tin bài với Bản tin, Trang tin của Tuyên giáo tỉnh... Ngoài ra, đồng chí cũng giải đáp và ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc.

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25121478