Truy cập hiện tại

Đang có 114 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở năm 2017

(TGAG)- Sáng ngày 23/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Tân phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2017 cho cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn. Ông Võ Minh Luân - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Tân đến dự.
   
Chương trình lớp học diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10), 76 học viên sẽ lần lượt nghiên cứu 6 chuyên đề như: Công tác tư tưởng ở cơ sở; Công tác khoa giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở; công tác văn hóa ở cơ sở; nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống, “điểm nóng” ở cơ sở. Song song đó, các học viên còn được thảo luận và làm bài kiểm tra vào cuối khóa học.
   
Qua lớp học này sẽ giúp cho học viên nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức công tác tuyên giáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở...

Văn Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30390419