Truy cập hiện tại

Đang có 302 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền tháng 4/2015

(TGAG)- Sáng ngày 27/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền tháng 4/2015. Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí gồm: Hội Nhà báo; Báo An Giang; Đài PT-TH An Giang; Cơ quan thường trú Báo Nhân dân; Tạp chí Thất Sơn; Tạp chí Văn hóa - Lịch sử; Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong tháng 3/2015, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền phù hợp, bám sát vào định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông. Báo chí trong tỉnh phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tình hình Đại hội điểm của các Đảng bộ; công tác tuyển quân; bầu cử trưởng, phó trưởng khóm ấp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu của năm 2015… Làm tốt chức năng tiếp nhận, giải đáp thắc của nhân dân, thực hiện các bài viết phản ánh vấn đề dư luận quan tâm, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, góp phần giáo dục, cảnh báo và định hướng của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn xây dựng các nội dung chuyên trang, chuyên mục hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp…

Về định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 4/2015, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung: Tuyên truyền đồng bộ, đậm nét kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), trong đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; Công tác thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI); Kết quả phát triển kinh tế  - xã hội quý I/2015 và nhiệm vụ năm 2015; Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo năm 2015; Công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Lịch sử vùng đất Nam Bộ; Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Phước Hòa

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15716840