Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Hơn 2.320 đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7/2020 tại An Giang

(TGAG)- Sáng ngày 09/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 7/2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Tân Văn Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, báo cáo viên của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và báo cáo viên của đơn vị,… Ngoài điểm cầu tại tỉnh, An Giang trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện, 45 điểm cầu cấp xã với tổng số 2.324 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương báo cáo chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020” và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin chuyên đề: “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020”.


Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Lê Mạnh Hùng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, báo cáo viên các cấp quan tâm tuyên truyền nội dung 02 chuyên đề báo cáo viên báo tại Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, lĩnh vực của từng ngành, địa phương phụ trách để mang lại hiệu quả tuyên truyền sâu hơn; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển, đông theo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; những kết quả tích cực đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc nghiên cứu góp ý văn kiện đại hội đảng các cấp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; mục tiêu kép phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020);110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh; kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020);…/.

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23353952