Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Sáng nay 25/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2015, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Điểm cầu tại An Giang

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2015 và 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả rõ nét, được cán bộ nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Theo báo cáo, đến nay, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ Đảng, lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên đều được nâng lên và tạo ra những chuyển biến  tích cực, góp phần khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thừa nhận đến nay một số nội dung được Bộ Chính trị yêu cầu nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên một số nơi còn bị xem nhẹ; Một số địa phương đơn vị chưa thực sự gắn kết việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị này với việc xem xét đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng: Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu là hết sức quan trọng. Ban Bí thư đã có quy định nêu rõ nội dung cần nêu gương và yêu cầu cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân giám sát. Nhiều địa phương, đơn vị đã và đang triển khai thực hiện tốt, cần kiên trì tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này để tạo ra chuyển biến tốt hơn trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian tới.
Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị hiệu quả, các cấp ủy cần chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, để mang lại niềm tin trong nhân dân./.

Tin, ảnh:  Trúc Quỳnh
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10168357