Truy cập hiện tại

Đang có 59 khách và không thành viên đang online

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới sinh hoạt chuyên đề toàn khóa

(TUAG)- Như thường lệ hàng tuần, sáng thứ 6 (15/10), Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức buổi sinh hoạt trong đơn vị, thông tin nhanh các tài liệu, văn bản của ngành và của Đảng, kiểm điểm tình hình kết quả công tác trong tuần, thảo luận, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả cho tuần tiếp theo, nhất là việc rà soát các chỉ tiêu công tác theo Quyết định số 139, quyết tâm thực hiện trong tháng cuối năm 2021.

Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng, chủ trì, cùng với sự tham dự của cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới.


Đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Mới chủ trì buổi sinh hoạt.

Tại cuộc họp, đơn vị còn được triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và quán triệt thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 30/8/2021 của Huyện ủy Chợ Mới và Kế hoạch số 10-KH/CB ngày 13/9/2021 của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, theo đúng tiến độ và chỉ đạo của cấp trên.

Trong đó, tập trung những nội dung cơ bản, cốt lõi của “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đó là: Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần độc lập với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc; xây dựng, phát triển, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc,…
Để phát huy tinh thần trách nhiệm, tính Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, buổi sinh hoạt chuyên đề được nghe nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, rút ra nhiều ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, nhất là việc vận dụng lý luận đã được quán triệt vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành gắn với công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.
 

Cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt, phát biểu ý kiến thảo luận

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo,… góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Duy Tín
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25068917