Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Toàn tỉnh có 175 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá năm 2017

(TGAG)- Chiều nay 18-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá năm 2017.
 
Trong năm 2017, các phong trào điển hình như: thi đua lao động sáng tạo; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất chất lượng, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm; và phong trào thi đua trong khu vực hành chính được nhiều đơn vị cụ thể hóa, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 09 được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng tích cực. Ngoài những mô hình mới, cách làm hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được phát huy, tạo động lực cho đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động. Trong năm, có 254 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký thi đua, với 304 công trình sản phẩm mới, tổng giá trị là 1.117 tỷ đồng; 58 đề tài nghiên cứu khoa học; 8.422 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả giá trị làm lợi trên 3 tỷ 85 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm. Hầu hết cán bộ thực hiện nghiêm túc về quy định, nội quy cơ quan; có đạo đức, lối sống lành mạnh; hoạt động dịch vụ công của cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ… Việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, đời sống vật chất và tinh thần cũng được CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khỏe, dạy con ngoan, thực hành tốt chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước.

Năm 2018, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nâng chất các phong trào thi đua; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh; triển khai chương trình nâng cao trình độc chính trị, văn hóa và chuyên môn cho cán bộ, CNVCLĐ; các doanh nghiệp tăng cường đẩy mạnh kiểm tra, giám sát  thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động…
 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 175 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh đạt danh hiệu văn hóa năm 2017.

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22557024