Truy cập hiện tại

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Hội đồng thẩm định hiện vật văn hóa Óc Eo tổ chức cuộc họp

(TUAG)- Sáng ngày 12/01/2021, tại Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, Hội đồng thẩm định hiện vật văn hóa Óc Eo tổ chức cuộc họp thẩm định các hiện vật do Nhân dân, cơ quan, tổ chức hiến tặng.


Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên là đại diện Trung tâm Khảo cổ học Viện KHXH vùng Nam Bộ, Phòng Quản lý Giá - Công sản của Sở Tài chính, Bảo tàng tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo.

Tại cuộc họp lần này, Hội đồng đã phân tích đánh giá 17 hiện vật về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của từng hiện vật theo các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng đánh giá 17 hiện vật thẩm định lần này có 11 hiện vật có giá trị thuộc văn hóa Óc Eo. Các thành viên trong Hội đồng đề nghị nên tiếp tục tổ chức cuộc họp để thẩm định sâu hơn với sự tham gia của chuyên gia khảo cổ và các chuyên gia về Phật giáo mới có thể định hết tính chất và giá trị các hiện vật. Hội đồng sẽ tiếp tục tổ chức cuộc họp để thẩm định đúng giá trị của các hiện vật.

Ngô Quyền, Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094612