Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV/2019

(TGAG)- Ngày 11/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa IV/2019 cho 41 học viên là giáo viên, cán bộ cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Đinh Văn Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc, cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Lớp học diễn ra từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019, các học viên sẽ được trang bị 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó học viên sẽ có 1 buổi đi nghiên cứu thực tế và nghe báo cáo thời sự.


Đồng chí Đinh Văn Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Văn Bảo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố chúc mừng quần chúng ưu tú được lựa chọn để tham dự lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đồng thời cũng khẳng định việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, mong rằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục phấn đấu để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và làm bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu./.

Tú Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15590922