Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh

(TGAG)- Sáng 25/10/2019 Hội Cựu chiến binh (CCB) phối hợp cùng Trung tâm BDCT huyện Chợ Mới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên CCB năm 2019. Tham dự có ông Huỳnh Văn Sáu - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới.Sau 03 ngày tham gia tập huấn, 100 học viên là cán bộ, hội viên CCB đến từ 18 xã, thị trấn trên toàn huyện đã được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Vai trò của Hội CCB là người đại diện ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tham mưu giúp cho cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác ở địa phương. Bổ sung thêm kiến thức liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội, như: sự ra đời, phát triển của Hội CCB Việt Nam, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội đối với nhân dân, đất nước.
 
Phát biểu bế giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Thoàn - Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Mới ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên đồng thời nhấn mạnh qua lớp bồi dưỡng tin tưởng rằng, các học viên sẽ nâng cao nhận thức, vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn và ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh./.

Kiều Tiên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16702361