Truy cập hiện tại

Đang có 256 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn mở lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019

(TGAG)- Sáng ngày 16/7/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II/2019 cho trên 70 học viên là đoàn viên ưu tú từ các xã, thị trấn, ban ngành trong địa bàn huyện.

Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 30/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 16/7/2019 đến ngày 23/7/2019, bao gồm thời gian lên lớp 5 ngày với 5 bài chính và 1 chuyên đề bổ trợ; nghiên cứu, thảo luận; hệ thống và kiểm tra viết cuối khóa 120 phút.Những nội dung chính gồm: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh An Giang, Lược sử vùng đất Nam bộ; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chuyên đề bổ trợ là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu khai giảng và sinh hoạt nội quy lớp học Ban lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu Chủ nhiệm lớp hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên đạt được kết quả cao nhất trong học tập. Yêu cầu Ban cán sự lớp và các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học, quy chế học tập. Và cũng mong rằng khi kết thúc khóa học 100% học viên đều đạt kết quả cuối khóa khá, giỏi./.

Trần Văn Hợp

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16106866