Truy cập hiện tại

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 21-11-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp cuối trong năm 2018 về bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở năm 2018. Đến dự có đồng chí Hồ Hữu Tài- UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Bùi Công Phước- Huyện ủy viên- Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Theo đó, với khoản thời gian 3 ngày, gần 80 học viên sẽ được cập nhật các kiến thức 6 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch vững mạnh…

Những nội dung được cập nhật lần này, sẽ giúp cho cán bộ đảng viên ở cơ sở tiếp tục bổ sung nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng. Để từ đó, từng bước rèn luyện, hoàn thiện nâng cao năng lực công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595490