Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận cách làm sáng tạo của tỉnh An Giang

(TGAG)- Nằm trong chương trình làm việc tại các tỉnh phía Nam, ngày 29-9, đoàn công tác thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách, kiêm trưởng Tiểu ban quốc phòng - an ninh - đối ngoại Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và tổ chức tọa đàm khoa học về quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Võ Anh Kiệt- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Bình Thạnh- Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự buổi tọa đàm khoa học có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ CHQS tỉnh An Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Qua nghe đại diện chỉ huy các đơn vị và các ngành trình bày tham luận, đặc biệt là từ kinh nghiệm thực tiễn của lãnh đạo tỉnh An Giang, đoàn công tác ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh – đối ngoại của chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thời gian qua. Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương đánh giá cao những cách làm sáng tạo, năng động thể hiện sự vận dụng linh hoạt từ chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn thông qua vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành, mặt trận và đoàn thể các cấp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh An Giang.Theo giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Hiền, trưởng đoàn công tác, An Giang là tỉnh biên giới, có nhiều tôn giáo, dân tộc cùng sinh sống, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh - đối ngoại sẽ là cơ sở khoa học để tổ công tác bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận, trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng hoạch định những chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược về lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong giai đoạn mới./.

Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577