Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Đồn Biên phòng Lạc Quới tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho Nhân dân vùng biên giới

(TUAG)- Ngày 21/01, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Lạc Quới tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam tới gần 700 hộ dân xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
 

Cán bộ Đồn BP Lạc Quới sử dụng “Tiếng loa Biên phòng” để tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Các tuyên truyền viên đã phổ biến những nội dung cơ bản, phạm vi điều chỉnh quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9. Luật Biên phòng Việt Nam gồm 06 chương, 36 điều quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.
Với hình thức tuyên truyền lưu động, kết hợp sử dụng mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, các tuyên truyền viên còn cấp phát tờ rơi hướng dẫn những nội dung trọng tâm của Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến phạm vi, quy định ra vào khu vực biên giới và các quy định về vi phạm hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
 

Cán bộ Đồn BP Lạc Quới phát tờ rơi tuyên truyền các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, Nhân dân xã biên giới Lạc Quới hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và một số văn bản pháp lý về biên giới; giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi người dân tích cực tham gia cùng với BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới./.

Tin, ảnh: Chiến Khu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25173189