Truy cập hiện tại

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”

(TUAG)- Sáng 04/11, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ với sự tham gia của 16 thành viên là cán bộ, đoàn viên của các tổ chức Đoàn trong BĐBP tỉnh.
 
Các thành viên nòng cốt của CLB Lý luận trẻ Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh An Giang ra mắt

Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/TĐTN-BTG ngày 07/5/2019 của Tỉnh Đoàn An Giang về hướng dẫn thành lập và tổ chức Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” giai đoạn 2019-2022. Nhằm đẩy mạnh nghiên cứu tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn... Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh An Giang đã ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị.

Câu lạc bộ chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh, có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn; các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trên thế giới, trong nước, Quân đội, BĐBP, địa phương và đơn vị diễn ra hàng ngày liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, các thành viên của Câu lạc bộ thảo luận, trao đổi, phản biện, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên; nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên, những vấn đề của đoàn viên, thanh niên quan tâm hiện nay; tham gia lực lượng nòng cốt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet…
 
Chiến Khu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26982228