Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Hội thảo khoa học về “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”

(TUAG)- Chiều ngày 29/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học nhằm bàn luận, đóng góp cho “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã”.


Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế và biên soạn từ cuối năm 2019, gồm có 8 nội dung chuyên đề liên quan đến kỹ năng, công tác quản lý, điều hành của Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.
       
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND xã một số địa phương trong tỉnh, đóng góp về sự phù hợp của chương trình, nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với đối tượng là Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; những ưu điểm, kết quả đạt được của chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã về mặt lý luận và thực tiễn; tính hợp lý của chương trình; những hạn chế thiếu sót về hình thức, nội dung các chuyên đề cũng như những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.Hội thảo nhằm nâng cao giá trị khoa học, mức độ phù hợp và tính thiết thực của nội dung chương trình. Qua đó, tiếp tục bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện “Chương trình nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã” khi áp dụng vào thực tiễn giảng dạy trong thời gian tới.

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860706