Truy cập hiện tại

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề về dân tộc và tôn giáo

(TUAG)- Ngày 26/10/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2020 cho 68 học viên là cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Tham dự có ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bà Lê Hiếu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.Sau một tuần tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu và kiểm tra các nội dung về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo gồm: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Tôn giáo trong đời sống xã hội; Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo. Kết quả có 42 học viên đạt loại giỏi, 24 học viên đạt loại khá, 2 học viên đạt loại trung bình.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Từ đó, tăng cường vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững./.

Thành Chung
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860558