Truy cập hiện tại

Đang có 399 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2020

(TGAG)- Sáng ngày 10/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2020. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp học, có đồng chí Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.Tham gia lớp học có 38 học viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lớp học giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của mỗi người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Phan Hữu (TB)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119623