Truy cập hiện tại

Đang có 220 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2020

(TGAG)- Ngày 17-02-2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, 55 học viên là quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện đã tham dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2020. Đến dự có ông Hồ Hữu Tài - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; ông Nguyễn Duy Tân - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy.Trong khoảng thời gian thực học 6 ngày, 55 học viên được nghiên cứu học tập, trao đổi  các nội dung cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam như; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử vùng đất Nam bộ và lịch sử Đảng bộ An Giang; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, cần phải nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, tiếp thu các kiến thức trong lớp học, để từ đó là kim chỉ nam giúp cho mỗi học viên nhận thức và quán triệt sâu sắc  những đặc trưng cơ bản về cương lĩnh của Đảng ta. Qua đó, các học viên tự rèn luyện, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và  nỗ lực, phấn đấu hết mình để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13977525