Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

(TGAG)- Sáng 24-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị, thành trong tỉnh (676 đại biểu), thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm chủ trì hội nghị.

Trước đó, ngày 13-10-2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng cho đại biểu tham dự tại hội nghị.Tại hội nghị này, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Quang Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng. Theo đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 đến 11-10-2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết nghị thống nhất ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Thống nhất thông qua 04 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của những chủ trương, quan điểm mới mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận và cho ý kiến, thông qua là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là những nội dung liên quan đến các cấp, các ngành và địa phương, cũng như tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành tiếp tục về quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị tạo sự đồng thuận cao, tin tưởng với các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đề ra, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Sau khi Ban Chấp hành Trung ương chính thức ban hành các Nghị quyết và Kế hoạch hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đề nghị các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sắp xếp công việc chuyên môn để khi cấp ủy triệu tập Hội nghị thì các thành phần được triệu tập tham dự đầy đủ...

PHƯỚC HÒA
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12643922