Truy cập hiện tại

Đang có 251 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Phú Tân triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chuyên đề năm 2022

(TUAG)- Ngày 09/3/2022, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho các đồng chí nguyên Huyện ủy viên các khóa đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, xã Tân Trung, Tân Hòa, Phú Hưng, Phú Thọ; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân.
 
 
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai Quy định 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 33 ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch 39 ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...


Qua Hội nghị giúp cho cán bộ chủ chốt cấp huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực thi công vụ; vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.
                        
Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057587