Truy cập hiện tại

Đang có 152 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Hiệp đồng phòng ngừa, xử lý biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố và các vụ việc phức tạp

(TGAG)- Ngày 28-10-2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức triển khai hiệp đồng phòng ngừa, xử lý biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố và các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện. Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì hội nghị.


Nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa, xử lý biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố và các vụ việc phức tạp về ANCT và TTATXH, kế hoạch hiệp đồng dự kiến những tình huống, phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương, đảm bảo chủ động phòng ngừa, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Theo đó, phối hợp vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tập trung đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố;  xây dựng và bảo vệ lực lượng; đào tạo, huấn luyện, tổ chức diễn tập. Công an và Quân sự các đơn vị địa phương đã chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác quốc phòng an ninh.

Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27057587