Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Cử tri quan tâm đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

(TGAG)- Cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng rất quan tâm đến họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.


Năm 2015 là năm về đích các chỉ tiêu Đại hội Đảng XI và Quốc hội Khóa XIII đề ra, vì vậy kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ hội để nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, qua đó xác định những việc cần làm, làm ngay để đạt được các mục tiêu đó. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ tập trung xem xét một số nội dung quan trọng: xem xét thông qua 11 dự án luật và một số nghị quyết; cho ý kiến 16 dự án luật, góp phần sớm đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống. Trong số này có nhiều dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước và đời sống của Nhân dân như: Luật tổ chức Chính phủ sửa đổi, Luật chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, Luật kiểm toán nhà nước, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật ban hành văn bản pháp luật... Trong đó, điều mà dư luận quan tâm nhiều nhất là vấn đề sửa đổi điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Đề án sân bay Long Thành.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, dư luận đồng tình với báo cáo của Chính phủ, cho rằng năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Trong tổng số 14 chỉ tiêu kế hoạch trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tiếp đà phát triển, trong 5 tháng đầu năm 2015, kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng phục hồi rõ rệt, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm đồng bộ; quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, các hoạt động đối ngoại cũng đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

Đông đảo cử tri cả nước và các đại biểu mong muốn, Quốc hội tiếp tục quan tâm đến các vấn đề như: Hạn chế tình trạng oan sai trong xét xử; vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Công thương liên quan đến sản xuất gắn với tiêu thụ. Chính phủ cần có giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thu hút người dân sử dụng hàng nội địa, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, nhất là các dự án đã thu hồi đất nhưng không triển khai dự án để đất hoang hóa gây lãng phí./.

Nguồn: TGTW
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18499215